תרומה מוכרת למס

תרומה מוכרת למס

מהי תרומה ? מהי תרומה מוכרת למס ? איך מחושבת תרומה מוכרת לצרכי מס ? קבלת החזר ממס הכנסה בגין תרומות לעמותת "חסדי נעמי" (ע"ר)

בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשאי כל אדם או תאגיד לתרום למוסד ציבורי אשר קיבל הכרה "כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46" תרומה בכסף או בשווה כסף ולקבל 35% מסך התרומה החזר ממס הכנסה.
לדוגמא: אדם התורם לעמותה סך של 10,000 ₪ בשנת 2011 , יקבל החזר ממס הכנסה בסך 3,500 ₪.
נציין כי ההחזר מופקד לחשבון הבנק של התורם ע"י מס הכנסה בכפוף לדוח אשר הוא מגיש לרשויות המס, שכיר, עצמאי או חברה כל אחד לפי עניינו.

פקודת מס הכנסה קבעה תנאים ומגבלות לקבלת החזר ולהיקף ההחזר שניתן לקבל מרשויות המס.
להלן נוסח הפקודה: "אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 310 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, % 35 מסכום התרומה יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה, ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת מס פלונית בשל סכום כולל של תרומות העולה ל 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה או על 7,636,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שביניהם. סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס, כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי".

נמצא כי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מתנה את ההחזר וגובה ההחזר בהתקיים התנאים כדלקמן:

1. לתורם הייתה הכנסה החייבת במס הכנסה. קרי, האדם או התאגיד שתרמו לעמותה בשנת הכספים 2011 אכן שילמו מיסים בגין הכנסותיהם.
מכאן נגזר שאדם או תאגיד שלא שילמו מיסים לא יקבלו החזר ממס הכנסה. כמו-כן, התורם לא יוכל לקבל החזר מעבר לסך המיסים ששילם בשנת המס.

2. סך ההחזר יינתן על תרומות שניתנו בגובה של 30% מההכנסה החייבת או על 7,636,000 ₪ תרומה ולא מעבר לכך. קרי, אם הכנסות של אדם או תאגיד החייבת במס הכנסה בשנת 2011 הייתה 200,000 ₪, על תרומות שתרם עד לסך של 60,000 ₪ הוא יקבל החזר בסך 35%, דהיינו אם תרם 60,000 ₪ יקבל החזר מרשויות המס בסך 35% דהיינו 21,000 ₪.

בנוגע לתנאי זה חשוב לציין כי גם אם אדם תרם מעבר לתקרה האמורה הוא יוכל בשנת המס הבאה ו/או בשנה שלאחריה (במשך 3 שנות מס) לקבל את ההחזר ממס הכנסה, ובתנאי שבכל אחת משלוש השנים הוא יעמוד בתנאי האמור בסעיף.

נציין כי התנאים וקבלת ההחזר ממס הכנסה האמורים בסעיף 46 חלים גם על תרומות הניתנות בשווה כסף לעמותה בכפוף לעובדה שהתורם מנפיק חשבונית מס לעמותה.

בכבוד רב
זוהר יוסף
רואה חשבון

הקליקו כאן לתרומה ל"חסדי נעמי" תרומה מוכרת למס. או חייגו ל: 1-800-677-777 על כל תרומה תינתן קבלה של תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

נ.ב. מאמר זה הוא למידע בלבד. אין להסתמך על הנאמר כאן. הנכתב הינו בגדר המלצה בלבד.
בכל עניין יש לבדוק עם רו"ח או אנשי מקצוע.

2 תגובות

  1. תרומה מוכרת לצרכי מס, זה דבר ממש חשוב לעודד את התורמים וכל הכבוד לחסדי נעמי שהם מאפשרים לתרום להם ולקבל קבלה שהיא מוכרת לצרכי מס לקראת סוף שנת הכספים 2013 כדאי שתעשו זאת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נהניתם?! שתפו...

WhatsApp
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Print
מתחילים את השנה עם תיקמלא
כריך לכל תלמיד
גיוס חירום לחלוקת חבילות מזון לניצולי שואה וקשישים נזקקים
דילוג לתוכן